DIGITALE
TALENTER
AGDER

DIGITALE
TALENTER
AGDER

Jobbklar og Encryptia tilbyr nå et annerledes og inspirerende utdanningsprogram for deg som verken er i jobb eller studerer. Du får grunnleggende kunnskap om programmering og design og kan etter hvert spesialisere deg i for eksempel digital markedsføring, webdesign eller andre digitale fag. 

Vi leter etter deg som bor i Agder, liker gaming, er et «digitalhode», behersker engelsk og har en gaming-PC.  Kanskje du ikke har fullført videregående skole. Men du behersker spill. Kjenner du deg igjen? Da oppfordres du til å søke – i dag! Kort fortalt ønsker vi at du bruker dine gaming-skills til å lære deg nyttige digitale verktøy som vi vet at næringslivet i ditt nærområde trenger.

 Les for øvrig FAQ om innhold og annet litt lenger ned på siden.

Motivasjon + kunnskap

Hva er spillbasert læring?

“Spillbasert” høres kanskje rart ut, men oppfølgingen, utdanningen og fagstoffet er av ypperste klasse. 

“Spill” delen har å gjøre med å formidle fagmaterialet og treningen på en ny og motiverende måte – på en arena man kanskje har mer positive assosiasjoner til enn mer tradisjonelle klasserom. Det er riktig at formatet er “uvant” i Norge – men vi tror at motiverte elever lærer bedre. Derfor plasserer vi læringen i en spillverden, og følger opp aktiviteten med “Quests og achievements” fremfor karakterer og prøver. 

Trygt og kjent miljø

Spill er en kjent verden for gamere, der de er vant til å mestre og komme videre. Ved å bruke et miljø med positive assosiasjoner håper vi å gjøre læringen mer tiltalende.

Premier for fremdrift

Vi bruker alle "triksene" fra spillpsykologien for å motivere til arbeid og fremdrift i vår spillverden. Man møter en helt annen modell enn den tradisjonelle skolen i Encryptia City - en som fokuserer på lek og lær, og nyfunnet læringsglede.

Tilpasset hver elev

Vårt undervisningsopplegg følger ikke "en form for alle" prinsippet, men tilrettelegger oppgavene, kurset og fremdriften til hver enkelt elev.

Mindre prøver, mer gøy

For å ha fremdrift i "Encryptia City" må man lære ekte kunnskap, som programmering og design. Man spiller ved å lære fagene og terpe på oppgavene.

Hvordan søknadsprosessen fungerer

01

Meld interesse!

Vi håper på stor interesse for programmet. Påmeldingen er ikke bindene, så det er lurt å melde din interesse nå og ta endelig stilling til om du vil takke ja til en plass senere. Vi kontakter alle for å få mer informasjon og ser frem til en hyggelig samtale. I denne vil vi også informere mer om programmet og svare på spørsmål du måtte ha.

Søke Stipend?

Stipendet vi tilbyr, er behovsbasert, og er du i rett målgruppe så har du stor mulighet for å få dekket hele eller deler av programmet.
Gjennom samtale med deg vil vi kunne svare på om du kvalifiserer for stipend eller ikke. Dersom du ikke innvilges stipend og ikke har anledning til å dekke studiet privat, anbefaler vi at du står på venteliste for å se om det åpner seg en mulighet litt senere. Vi oppfordrer derfor alle til å søke!

02

Trivelig Samtale

Når du har meldt interesse tar vi kontakt med deg for en hyggelig prat. Her skal du kun være deg selv og det er ingen forventninger om at du skal prestere. Vi ønsker å bli kjent med deg, din bakgrunn og høre hva du kan tenke deg fremover. Først da kan vi finne ut om dette er det rette for deg.

Det som er viktig er at du er motivert til å "ta tak" i situasjonen og benytte deg av tilbudet fullt ut. Basert på hvilke muligheter vi finner sammen, og på din motivasjon for å starte, fordeles plassene i programmet til de deltagere som kvalifiserer for en plass. Merk at "kvalifiserer" også dekker de som kanskje trenger dette tilbudet aller mest. Så søk og ta samtalen med oss! Vi håper at nettopp du er den som er med på reisen i denne første runden!

03

tildeling av plass

Deltakere som får tildelt en plass vil få beskjed så snart vi har full oversikt. Oppstart er januar 2024. Du vil få tildelt software og innloggingsinformasjon og kan begynne din reise mot nye muligheter innenfor det kurset du har valgt å gå.

Varighet

Programmet er nå over i en fase der vi rullerer inn nye elever når det åpner seg ny kapasitet. Meld din interesse på vårt skjema så tar vi kontakt med deg og snakker videre om veien fremover.

Innhold i programmet

Studiets verdi

Pakken for å gjennomføre Encryptia City spillbasert læring koster normalt sett kr. 43 000,- og dekker tilgang til alt studiematerialet, lisenser og gjennomføringen. Du får også personlig oppfølging fra en motivasjons-coach som jobber med vaner, innsats og tanker, samt en faglærer som følger opp din progresjon og hjelper deg å mestre ny kunnskap.

søk stipend

Er du i rette målgruppe, kan du få stipend for hele eller deler av kursavgiften. Vi anbefaler alle å søke.
Stipendet er behovsprøvd og søkere med størst behov for finansiell hjelp prioriteres først.
Du kan gjennomføre studiet selv om du ikke får stipend, men da må du eller familien din selv dekke kostnaden for deltagelse. Alt dette avtales før oppstart, så vår oppfordring er "søk stipend". Merk at det ikke er bindende påmelding nå i første fase 🙂 Så meld interesse i dag!

er du i målgruppen?

Kurset er ikke åpent for alle. Dette unike programmet retter seg i hovedsak mot gamere, digitalhoder og alle de andre kule menneskene som gjerne har høye digitale evner og innsikt, men fortsatt ikke har klart å omsette dem i arbeid eller studier. De må oppfyller følgende krav:

Du må fylle 18 år det året du kommer inn i programmet, beherske engelsk godt og ha en interesse for dataspill, digitalkultur og internett.

Du må i tillegg bo i Agder og ikke være i jobb eller i studier. Til slutt er det en stor fordel om du har en dedikert gaming-PC og du må naturligvis ha internett og en mobil.

Lurer du på om du kvalifiserer fordi du f.eks. delvis oppfyller kravene? Ta kontakt med oss og spør! 🙂 Se nederst på siden

Innhold i programmet

Programmet bygger på ekte kompetanse som gjennomføres på engelsk av ledende industrieksperter innen digitale fag.

Vi tilbyr to studieretninger:

Programmering og Design.

Les mer om disse i egen seksjon lengre ned på siden.

Ta det første steget og meld din interesse
- vi ordner resten!

FAQ

SPØRSMÅL OG SVAR

Jobbklar og Encryptia står bak programmet og tilbudet. 

Jobbklar er en arbeids-og inkluderingsbedrift i østre del av Agder som har som formål å bistå personer med det de trenger for å komme videre mot jobb eller utdanning. Jobbklar er eid av flere kommuner og av Agder Fylkeskommune. 

Encryptia AS ble grunnlagt i 2020 av eiere som hadde erfart at mennesker på «utsiden» gjerne har høy digital kompetanse og bruker digitale verktøy, men manglet grunnleggende tekniske ferdigheter. Selskapet har lagt til rette for en opplæring der deltakere kan bruke sine spillferdigheter til å lære seg ny kompetanse innen programmering og design. 

 

Du må være over 18 år og forstå nok engelsk til å følge et studieopplegg. Du må være interessert i spill/gaming. Det er en stor fordel om du har en «gaming-PC» med litt stor skjerm, og en mobil. Du bor et sted i Agder, er ikke i jobb og går ikke på skole eller studerer. Det er ingen krav til studiekompetanse. 

Vi tilbyr i denne omgang to studier:

 • PROGRAMMERING GRUNNKURS
  Kurset vil lære deg grunnleggende programmeringsteori i Python, og vil videre gi deg en innføring i HTML, CSS og webdesign. Du vil lære litt UX teori for å bygge bedre nettsteder, og vil i tillegg lære Javascript som kan brukes både på front- og backend. I løpet av kurset vil du lære å lage nettsteder fra bunn av, med formål om å gi deg en solid plattform for å søke videre studier, eller få en jobb innen webdesign. 

 • WEBDESIGN
  Du vil lære standardverktøy fra Adobe for å designe, manipulere og skape både bilder, utkast og prototyper for websider, mobil og lignende. Du får innsikt i designteori, UX-teori som omhandler brukervennlighet og lærer om hvordan lage bra innhold. 

Begge kursene består av en rekke standardmoduler som lærer en bruker det man må kunne for å få en fot innenfor bransjen. I tillegg er det satt av tid til spesifikke “valgfag” der brukerens egne interesser og eventuelle firma sine behov gjør at deltagere studerer avtalte tema. En win win for begge parter før en eventuell oppstart senere. 

Programmet skjer digitalt og du kan delta hjemmefra. Vi avtaler med hver enkelt deltager hvor mange timer og antall dager i uken man skal jobbe for å få maksimalt utbytte at opplæringen, og dette vil legges opp etter individuelle forhold og forutsetninger. 

Enkelte deltakere kan gjennomføre et mer intensivt studieløp, mens andre ikke har samme mulighet. Styrken i programmet er at du selv kan tilpasse studieløpet utfra de forutsetninger og muligheter du har, uten å måtte følge tempo til en “klasse”. 

Vårt tilbud er unikt i den form at hver elev kan studere og arbeide i det tempo som de har forutsetninger for. Man følger ikke en fast klasse, men kan “gyve løs” om man er motivert, og ta noe ekstra tid om livet er utfordrende. Man følger en plan i samarbeid med en motivasjons-coach og en faglærer som følger opp fremdrift og progresjon.  Mao får man et helt tilpasset studieopplegg der hver enkelt person kun har som mål å bli bedre. 

Vårt studiekull for vinteren starter i januar 2024 og man bør beregne ca. ett semester for å gjennomføre, dvs. ut juni måned. Det vil imidlertid avtales individuelt hvordan fremdriften går, og målet er at du, med ny motivasjon og selvtillit, ønsker  deg en fot innenfor arbeidsmarkedet, eller vil  søke studier. Her vil motivasjons-coachen bistå om dette er et ønske. 

Deltageren vil mot slutten av studiet få bistand til å gå videre på en av fem løsninger:

 1. Bistand til å finne en vei til arbeidslivet
  For de som er klare vil vi gi bistand for å koble deg til næringslivet i prøvestillinger, utplasseringer eller tilsvarende jobber innen design og programmering. Du vil få bistand fra både faglærer og motivasjonscoach i denne prosessen.

 2. Søke videre skole/studier
  Vårt program gir bra opplæring og noen kan tenke seg å få bistand til å søke et høyere studie – basert på sine erfaringer i programmet og din nye selvtillit. Vi bistår med å velge studier og forberede deg på “det som kommer”. Merk at dette alternativet ofte kan kreve generell studiekompetanse, men ikke nødvendigvis. Dette vil vi bistå deg med å avklare. 

 3. Realkompetanse-sertifisering
  Deltakeren vil få tilbud om kartlegging av realkompetanse. Realkompetanse er kunnskap og ferdigheter du har skaffet deg gjennom livet – enten gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, fritidsaktiviteter, kurs eller organisasjonsarbeid. Realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om man ikke fyller kravene til generell studiekompetanse. Du må ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene, og her vil Encryptia sine studier være tungtveiende for å gi deg erfaring og kunnskap du kan bruke inn i en slik vurdering. Realkompetanse kan benyttes til å få arbeid eller studieplass ved ulike utdanningsinstitusjoner. 

 4. Videre oppfølging og bistand
  For de som trenger mer tid, kan man søke om å utvide programmet og stå i det lengre. Dette forutsetter at programmet videreføres etter sommeren 2024 og kan ikke garanteres. Det er viktig at man har gjennomført i henhold til avtale, men programmets styrke er også nettopp at de som trenger mer tid f.eks. pga helse kan følge sitt tempo. Vi avtaler din situasjon under kursets gjennomføring.

 5. Avslutning uten videre oppfølging
  Noen deltakeren er i en situasjon hvor man ikke ønsker, eller har anledning til videre oppfølging. Vedkommende har kanskje fått nok ut av programmet til å komme seg videre i jobb eller utdanning på egen hånd.

Personlig veiledning

Programmet er i hovedsak et selvstudie med god oppfølging og hjelp underveis. Vi fokuserer på å lære selvmestring og på å løse problemer selv, slik det også gjerne er i arbeidslivet. Derfor hjelper vi deltagere å finne løsningen på problemet selv, fremfor å bare presentere løsningene. For noen er dette et tankesett som har stor verdi fremfor det mer tradisjonelle skolesystemet. 

Vi bistår ikke bare med fag, men også med å  tenke nytt på motivasjon og selvutvikling. I så måte er også programmet vårt svært godt egnet på folk som kanskje har “gått seg litt fast” og trenger en vennlig dult for å komme i gang igjen – på en ny og motiverende måte.

En stor del av Encryptia City konseptet er nettopp fokusert på motivasjon, og vi bruker både spill-pc, mobilen, mediet “spill” samt personlig oppfølging i vår bearbeiding for å finne tilbake til læringsgleden!

Motivasjons-coach

En motivasjons-coach er en profesjonell person som jobber med å hjelpe enkeltpersoner eller grupper med å finne, forstå og opprettholde sin motivasjon for å nå bestemte mål eller oppnå ønskede endringer i livet.

Dette kan være innenfor ulike områder, som personlig utvikling, karriere, helse, trening, utdanning eller andre livsaspekter der motivasjon spiller en viktig rolle. Coachen er den som hjelper deg å komme videre når det er litt tungt, og som prøver å skru på motivasjonen når det butter i mot.

Fagveileder

En fagveileder er en profesjonell person som har ekspertise innen et spesifikt fagområde, og som fungerer som en veileder eller mentor for enkeltpersoner eller grupper som søker råd og veiledning innen dette faget.

Fagveiledere spiller en viktig rolle i å hjelpe andre med å utvikle faglig kompetanse, forstå kompleksiteten i et bestemt område og oppnå faglige mål. I ditt studieløp hos oss vil du kunne snakke med fagveileder, søke råd, og få en evaluering av arbeid og gode råd for å gå veien videre.

AI basert veiledning

En av de virkelig unike tingene med Encryptia er hvordan man har integrert kunstig intelligens i løsningen. Vi ser allerede hvordan nye kunnskapsverktøy gjør elever i stand til å tilegne seg læring basert på deres forutsetninger og behov.

Dette verktøyet gir riktig trening, svarer på spørsmål og yter bistand døgnet rundt, i form av spillbaserte avatarer, eller mer tradisjonelle AI verktøy som en del av softwaren man bruker. De som gjennomfører får ikke bare trening i digitale fag men også det absolutt siste innen nye produksjonsteknikker og verktøy.

Hva er spillbasert utdanning?

Gamification: i Encryptia City gjør læringen engasjerende og effektiv gjennom følgende nøkkelpunkter:

Spillbasert læring: I stedet for vanlig skoleundervisning, lærer brukere gjennom spillaktiviteter i en virtuell by hvor de får jobb og egen leilighet.

Praktiske oppgaver: Spillerne utfører oppgaver som design, nettsidebygging og programmering som gir reell fagkunnskap.

Økonomisk læring: Gjennom spillarbeid lærer spillerne å håndtere økonomi og ta ansvar.

Motiverende elementer: Spillet bruker psykologi og app-notifikasjoner for å holde spillerne motiverte og interesserte.

Utvikling og progresjon: Ettersom spillerne lærer, åpnes nye områder og utfordringer i spillet.

Individuell tilpasning: Oppgaver og læringsfremgang tilpasses hver enkelt spiller for å sikre at alle kan følge med i sitt eget tempo.

Samlet gir disse elementene en gøy og dynamisk læringsopplevelse som passer for den digitale generasjonen.

Vi har markedskompetanse og vet hvilke arbeidsgivere som er i rekrutteringsmodus. Vi vil også finne ut hvilken kompetanse de trenger. Sammen med arbeidsgiver og deg som deltaker i programmet, kan vi skreddersy utdanningen slik at det du lærer i Encryptia City er direkte overførbart til den kompetansen arbeidsgiveren trenger. Dette gjør programmet unikt.  

App for Android og iphone

Encryptia City kommer med en egen app som både sender meldinger om hva som skjer, dagens agenda, hvor man er i studieprogrammet og mer.

En av de mest spennende tingene med appen er at byens innbyggere vil kontakte deg og be om hjelp basert på hvor langt du har kommet i pensum. For å komme videre må du logge på, bistå, og får både verdifull arbeidstrening, mestringsfølelse og følelse av ansvar og oppfølging.

Har du spørsmål du ikke finner svar på?

Kontakt oss!

Generell informasjon

Gro Ingvardsen
Jobbklar
gin@jobbklar.no

Spørsmål om fag/innhold

Ole Åkre
Fagveileder
ole@encryptia.no

Copyright © 2020 Grant Flooring- All Rights Reserved